Team

Geschäftsleitung

 

Dieter Knapp                                 Kaufmännischer Geschäftsführer         --> Kontakt

Georg Dinkelbach                          Geschäftsführer                                  --> Kontakt

 

Verwaltung 

 

Dieter Knapp                                Kaufmännischer Geschäftsführer          --> Kontakt

Sabine Bernard                             Buchhaltung                                         --> Kontakt

 

Software

 

Wolfgang Hasberg                      Software & Inbetriebnahme                    --> Kontakt

Alexander Britz                            Software & Inbetriebnahme                    --> Kontakt

Lukas Dinkelbach                        Software & Inbetriebnahme                    --> Kontakt

 

Hardware

 

Markus Kopp                             Hardwareplanung / CAD                         --> Kontakt

Nayman Polat                           CAD                                                         --> Kontakt

Udo Hellmeck                            Hardwareplanung / CAD                         --> Kontakt

Torben Knief                              CAD                                                        --> Kontakt 

 

Werkstatt / Baustelle

 

Wolfgang Hasberg                    Projektabwicklung                                    --> Kontakt

Georg Dinkelbach                     Projektabwicklung                                    --> Kontakt

Ralf Kirst                                   Auftragsabwicklung                                  --> Kontakt

Rico Bucholski                           Auftragsabwicklung                               

Herbert Selent                          Auftragsabwicklung

Valerij Weber                           Auftragsabwicklung

Frank Jäger                               Auftragsabwicklung   

Wolfgang Paulun                      Auftragsabwicklung   

Andreas Hasberg                       Auftragsabwicklung   

Mike Lüttgen                            Auftragsabwicklung   

Martin Stenger                         Auftragsabwicklung   

Michael Potas                            Auftragsabwicklung   

© 2020 Britz - Partner