Team

Geschäftsleitung

 

Dieter Knapp                                 Kaufmännischer Geschäftsführer         --> Kontakt

Georg Dinkelbach                          Geschäftsführer                                  --> Kontakt

 

Verwaltung 

 

Dieter Knapp                                Kaufmännischer Geschäftsführer          --> Kontakt

Sabine Bernard                             Buchhaltung                                         --> Kontakt

 

Software

 

Wolfgang Hasberg                      Software & Inbetriebnahme                    --> Kontakt

Alexander Britz                            Software & Inbetriebnahme                    --> Kontakt

Lukas Dinkelbach                        Software & Inbetriebnahme                    --> Kontakt

 

Hardware

 

Markus Kopp                             Hardwareplanung / CAD                         --> Kontakt

Nayman Polat                           CAD                                                         --> Kontakt

Udo Hellmeck                            Hardwareplanung / CAD                         --> Kontakt

Torben Knief                              CAD                                                        --> Kontakt 

 

Werkstatt / Baustelle

 

Wolfgang Hasberg                    Projektabwicklung                                    --> Kontakt

Georg Dinkelbach                     Projektabwicklung                                    --> Kontakt

Ralf Kirst                                   Auftragsabwicklung                                  --> Kontakt

Rico Bucholski                           Auftragsabwicklung                               

Herbert Selent                          Auftragsabwicklung

Valerie Weber                           Auftragsabwicklung

Frank Jäger                               Auftragsabwicklung   

Wolfgang Paulun                      Auftragsabwicklung   

Roman Faller                             Auftragsabwicklung   

Andreas Hasberg                       Auftragsabwicklung   

Mike Lüttgen                            Auftragsabwicklung   

Martin Stenger                         Auftragsabwicklung   

Michael Potas                            Auftragsabwicklung   

© 2018 Britz - Partner